CHOOSE WATTAGE

  • No Product Category Set
  • ModelWattageVoltageCCTCRILumens
    LML-50WDL50W220V-240V 50/60 Hz6500K Daylight>805250lm
    LML-50WCW50W220V-240V 50/60 Hz 4000k Cool White>80 5000lm
    LML-50WW50W 220V-240V 50/60 Hz2700K Warm White>805000lm